Veelgestelde vragen

 

Verzekeringen

Ja, dat kan. Bij Downloads dient u het document “Wijzigen in beeld” te openen. Hierin staat schematisch weergegeven wat en hoe u kunt wijzigen via de webmodule.
Dat vindt u onder Downloads “Productinformatie cliëntverzekeringen”.
Ja, dat kan. Als u doorgeeft dat uw cliënt uit bewind is dan royeren wij de polis per datum einde bewind. Uw cliënt krijgt van ons een voortzettingsvoorstel om de polis onder gewijzigde voorwaarden voort te zetten.
Na de eerste contractperiode van 1 jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
De uitvaartverzekering is direct te beëindigen. Wel dient de vergoeding (€ 120,-) aan NBP voldaan te worden indien er nog een deel van het te betalen bedrag open staat.
Ja, op aanvraag is in principe iedere verzekering mogelijk. U kunt dit per e-mail info@branchepolis.nl of telefoon 010-2844142 aanvragen.
Dat doet de cliënt zelf of indien gewenst de bewindvoerder namens de cliënt.
Indien de cliënt een uitvaartverzekering heeft afgesloten via ons dient u contact op te nemen met Monuta via 0800-0230550 (24 uur per dag bereikbaar).
Ja, indien een cliënt een uitvaartverzekering wil afsluiten en de wens heeft om in het buitenland begraven te worden kan er via NBP een aparte offerte worden aangevraagd.

 

Voorwaarden

Die kunt u vinden onder Downloads.
Neen, er geldt geen eigen risico m.u.v. stormschade op de inboedelverzekering ( € 225,- per gebeurtenis ) en op de aansprakelijkheidsverzekering een eigen risico van € 150,- bij schade aan elektronica van derden.

 

Schade

Dat kan eenvoudig in de webmodule. U zoekt daar de klant op en klikt vervolgens op schade melden, kies vervolgens de juiste polis en vul het (verkorte) formulier in. Indien u informatie wilt inwinnen bij uw cliënt, dan kunt u daarvoor formulieren (invulbare PDF) gebruiken die u kunt vinden onder Downloads (formulieren). Na ontvangst van de informatie kunt u die invullen in de webmodule of het PDF doorsturen naar: schade@branchepolis.nl.

 

Financieel

Standaard worden de premies automatisch geïncasseerd (dat heeft de voorkeur van NBP). Indien u zelf de premies wenst te betalen dan dient u de betaalinstructies op te volgen en die kunt u vinden onder Downloads.
U dient altijd het klantnummer (rechtsboven op het polisblad) mee te geven als betalingskenmerk.
Nee, doordat u een vooruitbetaling doet is deze betaling niet meer automatisch te verwerken.
Sinds 1 januari 2013 ontvangt NBP geen vergoeding meer voor het opmaken en het beheren van de verzekering. Hiervoor rekenen wij éénmalig € 120,- gedurende de gehele looptijd van de polis.

FAQ