Schade melden

Voor het melden van een schade op uw inboedelverzekering, opstalverzekering of particuliere aansprakelijkheidsverzekering kunt u gebruik maken van onderstaande schadeformulieren:

Schade melden – Aansprakelijkheid

Schade melden – Inboedel

Schade melden – Opstal