Assurantie Compliance Partner

Het afdekken van risico’s is in de Nederlandse maatschappij een wezenlijk onderdeel geworden van de moderne samenleving. Het verzekeren voor particulieren is een bekend proces en wordt steeds toegankelijker. Men wordt in staat gesteld om zelf op een vaak eenvoudige manier verzekeringen af te sluiten en aanpassingen door te voeren.

Bij bedrijven is het goed afdekken van risico’s veel complexer. De belangen zijn groter, de verantwoordelijkheid is vaak hoog, de gevolgen verregaander en voorwaarden worden complexer. Het is niet voor niks dat verzekeringszaken alleen door gediplomeerde adviseurs behandeld mogen worden.

Met zekerheid voldoen aan interne regelgeving en wet- en regelgeving vanuit de overheid is geen sinecure. Want kunt u nu met enige zekerheid stellen dat uw zaken op orde zijn op dit moment? Een moderne organisatie kenmerkt zich onder andere ook door een proactief beleid. Men hoeft tenslotte niet te wachten op regelgeving. Men kan anticiperen op veranderingen en kiezen om voorop te lopen door het organiseren van zekerheden en daarmee maximaal rendement te halen voor alle betrokken partijen. Uit onze eigen cijfers blijkt dat 90% van de bedrijven de bedrijfsrisico’s niet correct in beeld heeft en de afgesloten verzekeringen niet of onvoldoende aansluiten op de daadwerkelijke situatie.