INSTRUCTIES INTERNETMODULES

Hieronder treft u per onderwerp de instructies van deze internetmodule.

Download: Nieuwe relatie een verzekering aanvragen .pdf 1.48 MB
Download: Bestaande relatie een extra verzekering aanvragen .pdf 828 KB
Download: Polisgegevens wijzigen .pdf 660 KB
Download: Premie berekenen en aanvragen van een uitvaartverzekering .pdf 979 KB
Download: Betalingen .pdf 593 KB
Download: Gegevens dienstverlener .pdf 311 KB

VOORWAARDEN & INFORMATIE CLIËNTVERZEKERINGEN

Informatie cliëntverzekeringen
Download: Informatieblad Verz. pakket Cliënt 2015 NBP .pdf 229 KB

Voorwaarden
Download: Voorwaarden woonpakket .pdf 241 KB
Download: Algemene voorwaarden natura uitvaartverzekering Monuta .pdf 57 KB
Download: Algemene voorwaarden Monuta .pdf 60 KB

FORMULIEREN

Download: Schade aangifteformulier .pdf 273 KB
Vul het PDF schadeaangifteformulier in en mail deze aan jettydekoning@branchepolis.nl . U hoeft geen handtekening op het formulier te plaatsen.